Visie

Kinderdagverblijf De Balledotjes biedt liefde, zorgzaamheid en rust aan ieder ‘dotje’. Hierbij zijn veiligheid, geborgenheid en ontwikkelingsgericht onze kernwoorden. Ieder mens is anders en ieder kind is anders. Ze ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo. En hierin mogen ze zichzelf zijn!

Voor ons is het belangrijk dat elk kind genoeg ruimte en vrijheid krijgt om zich te ontwikkelen op een speelse en ongedwongen manier in een liefdevolle en veilige omgeving. Kinderdagverblijf De Balledotjes heeft dan ook horizontale groepen, ingedeeld naar leeftijd en met vaste leidsters op vaste dagen. Er is bewust gekozen voor horizontale groepen, omdat wij de voordelen erg groot vinden. Wetenschappelijk bewezen voordelen zijn:

  • Kinderen richten zich in horizontale groepen meer tot elkaar, ze praten, spelen en verkennen meer samen. (Constandse, 2005)
  • In een peutergroep scoren kinderen hoger op verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit is zowel te danken aan de aanwezigheid van de groepsgenoten (imitatie/zonde van naaste ontwikkeling) als aan de specifieke deskundigheid van de pedagogisch medewerker. (Bailey, Burchinal en Mc Willial, 1993)
  • Oudere kinderen in horizontale groepen hebben meer positieve sociale interacties. (Lougee, Gruenich en Hartup, 1977)
  • In horizontale groepen is er meer kans op het ontwikkelen van vriendschappen doordat er meer leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. (Zwiep, 1994)
  • De proceskwaliteit is in een horizontale groep hoger. Met name de kwaliteit van de; individuele zorg, activiteiten en een passend programma zijn hoger. (NCKO)

Al onze groepen zijn ingericht naar de belevingswereld en het niveau van de kinderen. Een kindvriendelijke uitstraling, met veel kleur. De kinderen worden geprikkeld door een variatie aan activiteiten in een stimulerende omgeving. Om zo van een baby, tot dreumes met weinig zelfkennis en ervaring uit te groeien tot een peuter die zich bewust is van zijn eigen kunnen. Vertrouwen, begrip, betrokkenheid en wederom liefde en zorgzaamheid dragen hieraan bij.

 

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017