Leidsters

Al onze leidsters werken op vaste dagen en op vaste groepen. Dit zorgt ervoor dat jij en jullie kind een vertrouwensband op kunnen bouwen met onze leidsters en daarbij de continuïteit in de opvang behouden blijft.

Mocht er sprake zijn van ziekte of afwezigheid van onze vaste leidsters, hebben wij vaste invalkrachten. Al onze leidsters en invalkrachten zijn in het bezit van minimaal een MBO diploma dat voldoet aan de opleidingseigen, gesteld vanuit de CAO Kinderopvang en de Wet Kinderopvang.

Tevens zijn ze in het bezit van een Kinder – EHBO diploma en een verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de wet justitiële gegevens.

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017