Veiligheid

Veiligheid gaat voor alles!

De GGD komt jaarlijks langs bij kinderdagverblijf De Balledotjes en buitenschoolse opvang De Ballebende voor een inspectie. Zij controleren of we voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen volgens de Wet Kinderopvang.

Inspectie op het gebied van:

  • Pedagogische kwaliteit
  • Veiligheid en gezondheidsmanagement
  • Leidster – kind ratio
  • Personeel
  • Oudercommissie
  • Klachtenregeling

Van deze uitvoerige inspectie wordt een rapport opgemaakt. Dit rapport is op te vragen bij het kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang. Daarnaast voeren we jaarlijks een risico inventarisatie uit, aan de hand van adviezen vanuit de overheid m.b.t. veiligheid. Alle leidsters beoordelen de risico’s binnen hun eigen groep door middel van een inventarisatielijst. Deze bespreken ze vervolgens met de directie en wordt verwerkt, waarop een plan van aanpak volgt. Dit plan van aanpak wordt uitgewerkt en toegepast. Tevens worden de brandblussers en het brandmeldinstallatiesysteem gecontroleerd.

 

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017