Observaties en oudercontact

Wij streven ernaar de kinderen een plezierige opvang te bieden waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden ondersteunt, gestimuleerd en geobserveerd worden om zich zo optimaal te kunnen ontplooien/ontwikkelen. Om te kunnen beoordelen of wij hierin slagen, worden alle kinderen zo goed mogelijk geobserveerd door onze pedagogisch medewerkers. Onze kleinschaligheid is hierin een groot voordeel.

Doordat er goed gekeken wordt naar de kinderen, ontstaat er een goede indruk van het kind. Of het goed kan wennen, of het zich thuis voelt (ontspannen, veilig), of het aansluiting heeft met de groep, of het moe of ziek is en hoe het zich ontwikkelt op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Bij het halen en het brengen van je kind besteden de medewerkers alle mogelijke tijd aan een uitgebreide en persoonlijke overdracht. Eventuele bijzonderheden kunnen met de leidsters besproken worden en kan jij , je wensen kenbaar maken. Wij hechten veel waarde aan de meningen, adviezen en ervaringen van ouders en staan hier altijd voor open.

Ditjes en datjes bij De Balledotjes:

Van elk kind wordt er door de mentor van het kind, vier keer per jaar een kind ontwikkelingssysteem ingevuld.  Als de pedagogisch medewerkers iets signaleren bij een kind op basis van de verschillende ontwikkelingsgebieden, dan beschrijven ze dit in het ditjes en datjes plakboek. Dit wordt bewaard bij het dossier van het kind. Op de eerste pagina vragen we de ouders wat foto’s van thuis en familie te plakken zodat we bij verdriet of gemis het boek kunnen pakken en je kind weer een vertrouwd en veilig gevoel kunnen geven. Mocht er sprake zijn van bijzonderheden die speciale zorg  behoeven, dan worden de signalementen bewaard buiten het ditjes en datjes plakboek. Deze signalementen zijn terug te vinden in de map: bijzonderheden ontwikkeling. Eventuele bijzonderheden worden altijd met de ouders besproken, zodat we samen kunnen kijken naar de te stimuleren gebieden van het kind. Zo nodig wordt er doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. Zoals basisschool, huisarts, consultatiebureau, logopedie en/of fysiotherapeut.

 

 

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017