Beleid

Op deze pagina vind je informatie en documentatie rondom de dagopvang en buitenschoolse opvang.

Visie dagopvang

Kinderdagverblijf De Balledotjes biedt liefde, zorgzaamheid en rust aan ieder ‘dotje’. Hierbij zijn veiligheid, geborgenheid en ontwikkelingsgericht onze kernwoorden. Ieder mens is anders en ieder kind is anders. Ze ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo. En hierin mogen ze zichzelf zijn!

Voor ons is het belangrijk dat elk kind genoeg ruimte en vrijheid krijgt om zich te ontwikkelen op een speelse en ongedwongen manier in een liefdevolle en veilige omgeving. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Het vormt de basis van de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze visie en hoe deze vertaald wordt in de praktijk van alledag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij aldoor op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn ontwikkeling. Lees meer in ons Algemeen Pedagogisch Beleidsplan.

Visie buitenschoolse opvang

Bij BSO De Ballebende zien wij het kind als individu, ieder met zijn/haar eigen talent en we hebben respect voor ieder kind. We stimuleren de kinderen zo veel mogelijk buiten te zijn. Heerlijk uitwaaien na een lange dag school met als doel om zich bewust te worden van de natuur. Te zien wat er groeit, bloeit en leeft. Het is ieder seizoen weer anders. Kinderen brengen een groot deel van hun vrij tijd door bij de BSO. In deze vrije tijd, staat het eigen initiatief van de kinderen voorop. BSO De Ballebende heeft twee locaties met ieder haar eigen accenten.

Bij BSO De Ballebende te Rossum ligt het accent op natuur en avontuur, waarbij deze als middel worden ingezet om de vier pedagogische basisdoelen te ontwikkelen. Bij BSO De Ballebende te Hurwenen ligt het accent op Sport, Spel & Bewegen. Voor meer informatie en inhoud m.b.t. de pedagogische basisdoelen en visie verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Lees meer in het Algemeen Pedagogisch Beleidsplan

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017