Oudercommissie

De Balledotjes heeft een oudercommissie, die uit minimaal 3 en maximaal 7 leden bestaat. De commissie stelt zich tot doel de belangen van kind en ouders zo goed als mogelijk te behartigen. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren in zaken zoals:

• De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50 uit de Wet kinderopvang.

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied    van veiligheid en gezondheid.

• Openingstijden.

• Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de kinderen.

• Vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten.

• Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Van de leden hangen de foto´s met bijbehorende namen in de entree.

Verdere informatie zoals de reglementen van de oudercommissie is te vinden op de dreumes/peutergroep en BSO groep of u kunt contact met hen opnemen via oudercommissieballedotjes@gmail.com

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017