GGD rapporten

De GGD is belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Tijdens een inspectie onderzoekt de inspecteur of DOV De Balledotjes en BSO De Ballebende voldoet aan de eisen in de wet kinderopvang. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in het inspectierapport dat openbaar is. Oude inspectierapporten van DOV De Balledotjes en BSO De Ballebende zijn in te zien via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

Inspectierapporten De Balledotjes & De Ballebende: laatste versie

Dagopvang De Balledotjes
dov locatie Rossum GGD rapport

BSO De Ballebende
bso locatie Rossum GGD rapport
bso locatie Hurwenen GGD rapport

 

 

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017