Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe betekent dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. Zoveel mogelijk in het zicht of het gehoorveld zijn van meer dan één volwassene.

Het vierogenprincipe is met ingang van 1 juli 2013 opgenomen in de Wet Kinderopvang en stelt zich verplicht voor kinderdagverblijven. Bij De Balledotjes hebben we ons daar vanaf het prille begin al mee bezig gehouden. Dit door ramen te plaatsen in alle deuren en gebruik te maken van babyfoons. Zo is er vanuit alle ruimtes duidelijk zicht en controle op de groepen en de slaapkamers.

De commissie Gunning geeft voor de buitenschoolse opvang geen verplichting, omdat het gaat om kinderen van 4 jaar en ouder. Maar wij treffen wel maatregelen bij De Ballebende. Zo betreft het een grote, open ruimte waardoor iedereen goed zichtbaar is.

Definitie vierogenprincipe

De commissie Gunning geeft de volgende definitie: ‘In een kinderdagverblijf moeten er altijd twee volwassenen zijn, die de groep kunnen zien of eventueel kunnen horen’. De commissie geeft tegelijkertijd een nuancering aan: ‘Zo wil de commissie niet zo ver gaan om, als bijvoorbeeld een deel van de kinderen slaapt en een ander deel niet, een bezetting van twee volwassenen in de slaapruimte en twee in de groepsruimte verplicht te stellen’.


Volwassen ogen en oren
Welke volwassenen hebben een rol bij het vierogenprincipe?

• Leidsters
• De oudercommissie: zij hebben een belangrijke rol ouders te informeren
• Ouders
• Overige medewerkers zoals leidinggevende, stagiaire

De invulling van het vierogenprincipe binnen De Balledotjes is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de oudercommissie en de personeelsvertegenwoordiging van De Balledotjes.

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017