Algemene Voorwaarden

Hier vindt u meer informatie over de Algemene Voorwaarden van Kinderopvang De Balledotjes.
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft besloten per 2016 nieuwe leveringsvoorwaarden te hanteren. Ook Kinderopvang De Balledotjes past deze nieuwe voorwaarden toe.

De belangrijkste wijziging: de opzegtermijn

De belangrijkste wijziging betreft de opzegtermijn. Voortaan geldt namelijk een opzegtermijn van één maand (dit was twee maanden). Tevens kan er met ingang van ieder moment worden opgezegd (opzeggen was eerst alleen mogelijk per de 15e of laatste dag van de maand).

De voorwaarden zijn daarnaast aangepast aan de wensen van deze tijd. Dit betreft bepalingen die bijvoorbeeld het (eventueel) elektronisch contracteren beter mogelijk maken.

Het feit dat een opzegging op ieder moment geëffectueerd kan worden, leidt ertoe dat het gebruik van kinderopvang voor slechts een deel van de maand voortaan naar rato wordt gefactureerd. Indien de kinderopvang bijvoorbeeld op 4 april wordt opgezegd en derhalve op 4 mei stopt, betekent dit dat voor de maand mei 4/31 van de maandprijs gefactureerd wordt.

Meer informatie

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017